Valtarin koulu  

Tukiopetus on normaali koulutyöskentelyyn sisältyvä keino auttaa oppilasta saavuttamaan opetukselle asetetut tavoitteet. Tukiopetus toteutetaan pienryhmäopetuksena tai yhdelle oppilaalle annettavana lisäopetuksena.

Aloitteen tukiopetuksesta voi tehdä opettaja, oppilas tai huoltaja; tarpeen ratkaisee opettaja.

Tukiopetus järjestetään pääsääntöisesti kouluajan ulkopuolella ja sitä antaa oppilaan oma luokan- tai aineenopettaja.