Valtarin koulu  

TEE LÄKSYT SINÄ PÄIVÄNÄ, KUN NE ON ANNETTU!
 
ENGLANTI

Selvitä itsellesi sanaston avulla, mitä läksykappaleessa kerrotaan.

Lue kappale muutaman kerran ääneen. Älä pelkää ääntämisvirheitä.

Opettele kappaleen sanat, opettele myös kertomaan sisällöstä englanniksi

Opettele ulkoa kielioppilauseet

Kirjoita sanat tai kappale vihkoon, jotta opit niiden oikeinkirjoituksen

Tee mahdolliset työkirjatehtävät huolellisesti

Kertaile silloin tällöin aikaisemmin luettuja asioita

ÄIDINKIELI

Lue otsikko/otsikot, katso kuvat ja lue mahdolliset kuvatekstit

Silmäile läksy kokonaan ja mieti, mistä se kertoo

Lue läksy tarkasti niin monta kertaa, että muistat ja ymmärrät sen

Pohdi vastaukset läksyn alussa ja lopussa oleviin kysymyksiin

Tee mahdolliset työkirjatehtävät

HISTORIA JA USKONTO

Lue lukuläksy yhtä päivää aikaisemmin kuin historian tai uskonnon oppitunti on, silloin asiat yleensä muistaa

Työkirjan tehtävät onnistuvat paremmin, kun lukuläksy on ensin luettu huolellisesti

Lue lukuläksy aina huolella, älä jätä lukemista vasta kokeita edeltäväksi illaksi

BIOLOGIA, MAANTIETO, FYSIIKKA JA KEMIA

Läksy koostuu yleensä tehtävistä ja lukuläksystä. Jos ei ole kirjallisia tehtäviä, lukuläksynä on viimeksi tunnilla käsitelty kappale

Silmäile viimeksi käsitelty kappale, näin palautat mieleesi viimeksi tunnilla käsiteltyjä asioita

Tee tehtävät

Lue läksykappale ajatuksen kanssa läpi. Tutki samalla piirrokset, kartat ja kuvat

MATEMATIIKKA

Palauta tunnilla opeteltu asia mieleen kirjan opiskeluruudun avulla

Tee tehtävät huolellisesti, muista siisti vihkotyö

Arvioi, ovatko saamasi vastaukset oikein