Valtarin koulu  

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta elämän pulmatilanteissa. Työn painopisteenä on koulussa tai oppilaan kotona esiin tulevien vaikeuksien varhainen havaitseminen ja tukeminen tilanteen helpottamiseksi. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä oppilaan kanssa. Tapaamisten aikana kartoitetaan kokonaistilannetta ja arvioidaan tuen tarve. Asiakastyöhön kuuluvia ohjauskeskusteluja voidaan käydä joko oppilaan tai / ja huoltajien kanssa sekä tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden oppilaan asioita hoitavien henkilöiden kanssa ja laajennetaan oppilaan ympärillä olevaa tukiverkostoa tarpeen mukaan. Kaikki keskustelut ja ohjauskäynnit kuraattorin luona ovat luottamuksellisia.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos

Oppilaalla on vaikeuksia koulunkäynnissä:

koulumenestys huolettaa, opiskelu ei kiinnosta, on vaikea lähteä kouluun, on paljon poissaoloja, kiusaaminen huolettaa.

Oppilaalla on pulmia sosiaalisissa suhteissa:

yksinäisyys, kaverisuhteet tai seurusteluun liittyvät asiat askarruttavat, perheen ihmissuhteissa tai elämäntilanteissa on pulmia tai niissä on tapahtunut muutoksia, lapsi tai nuori joutuu helposti riitoihin aikuisten kanssa.

Lapsen ja nuoren kehityksen haasteet:

rajattomuus ja vaikeus noudattaa aikuisen asettamia rajoja, toistuva alakuloisuus, itsetunto-ongelmat, jännittäminen, päihteiden käyttö, oman tulevaisuuden suunnittelun vaikeus.

Vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulukuraattoriin tai oppilas itse voi tulla varaamaan ajan kuraattorilta tai sopia ajan puhelimitse, Helmen kautta tai sähköpostilla.

Koulukuraattoripalvelut kuuluvat kaikille Iin kunnan perusopetuksen oppilaille.

Koulukuraattori Johanna Saarnio, p. 040 184 8390, johanna.saarnio@pohde.fi koululla keskiviikkoisin.