Valtarin koulu  

Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden ja toistuvuuden lisäksi kiusaamiselle on ominaista osapuolten epätasaväkisyys: kiusaaja on jollain lailla kiusattua vahvempi. Tämä voimasuhteiden ero voi perustua ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, asemaan ryhmässä, tukijoukkoihin tai joihinkin muihin ominaisuuksiin tai resursseihin. Kiusaaminen on vallan tai voiman väärinkäyttöä. Kiusaaminen voi olla suoraa tai epäsuoraa, fyysistä tai psyykkistä.

Lasten kesken esiintyy erimielisyyksiä, lapset myös kiusoittelevat ja härnäävät toisiaan erilaisissa tilanteissa. Nämä tilanteet ovat kuitenkin yleensä hyvin hetkellisiä ja niiden kohteeksi joutuvat lapset vaihtuvat. Ne ovat eri asia kuin systemaattinen yhden oppilaan kiusaaminen.

(Salmivalli, K. 2003. Koulukiusaamiseen puuttuminen.)