Valtarin koulu  

Perusopetuslain 26 § mukaan opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

 1. Jos oppilaalle tarvitaan vapaata yhdeksi tai useammaksi päiväksi koulujen työpäivien aikana, on vapaan anominen hoidettava hyvissä ajoin. Vapaan anominen tapahtuu verkkolomakkeella joka löytyy koulun www-sivuilta. Luokanopettaja ja luokanvalvoja myöntää 1-5 päivän mittaisen vapaan ja rehtori sitä pidemmät ajat. Suositeltavaa on kuitenkin se, että perheen matkat tms. ajoitetaan pidettäväksi koulujen loma-aikoina. Huoltajan tulee tarkoin miettiä miten koulujen työaikoina olevat ylimääräiset vapaat vaikuttavat lapsensa koulumenestykseen. Jos lomaa kuitenkin päädytään anomaan koulujen työpäivien ajalle, on loman aikana koulussa läpi käydyt tehtävät suoritettava omatoimisesti.Loman ajaksi osuvien kokeiden tekemisestä on sovittava etukäteen ennen matkalle lähtöä ao. opettajan kanssa.
 1. Muissa poissaoloissa on huoltajan ilmoitettava lapsensa poissaolosta heti ensimmäisenä poissaolopäivänä koululle. Tapoja asian ilmoittamiseen on monia:
  1. Sähköpostitse luokanvalvojalle.
  2. Luokanvalvojan omaan matkapuhelimeen tekstiviestillä tai soittamalla.
  3. Wilman kautta viestinä.
 1. Poissaolon aikana tulee oppilaan huolehtia koulutehtävien tekemisestä.
 1. Sairauspoissaolojen jälkeen on mahdollista saada tukiopetusta.
 1. Jos poissaolot ovat olleet luvattomia, korvataan poissaolot tunti tunnista.
 1. Luokanopettajat seuraavat oppilaiden poissaoloja ja vievät runsaasti poissaoloja olevien oppilaiden asian oppilashuoltoryhmän käsiteltäviksi. Oppilashuoltoryhmä arvioi aina tilannekohtaisesti jatkotoimenpiteet.

Toimintamalli poissaolojen seuraamiseen