Valtarin koulu  

Kotitehtävät kuuluvat oppilaan oppimisprosessiin. Oppitunnilla opiskellaan osa opittavasta aineesta, osa opiskellaan kotona kotitehtävän muodossa.

Jos oppilaalla on kotitehtävät tekemättä, ne jäädään tekemään kouluun koulupäivän päätteeksi.

(perusopetuslaki 36 § 4 mom., 36 a § 1 mom., perusopetusasetus 18 §).