Valtarin koulu  

KUIVANIEMEN KOULUN KIUSAAMISENVASTAINEN TOIMINTAMALLI

Koulumme on kiusaamisen vastainen eli KiVa Koulu. Kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden tavoitteena on puuttua kiusaamiseen välittömästi. Koulullamme on opettajista koostuva KiVa-tiimi, joka selvittää kiusaamistapaukset. Kaikki kouluyhteisön aikuiset ovat kuitenkin velvoitettuja puuttumaan havaitsemiinsa kiusaamistilanteisiin. Myös vanhempia rohkaistaan ottamaan yhteyttä kouluun kiusaamistapauksissa. KiVa Koulun toimintamalli ja lisätietoa vanhemmille löytyy KiVa Koulun nettisivulta osoitteessa www.kivakoulu.fi.