Valtarin koulu  

Koulupsykologi työskentelee lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi yhdessä huoltajien ja kouluhenkilöstön kanssa. Työskentely voi tapahtua niin yksilö-, ryhmä- kuin kouluyhteisötasollakin.

Koulupsykologi voi auttaa esimerkiksi, kun oppilas tarvitsee tukea oppimisvaikeuksissa, koulutyöskentelyn haasteissa tai tunne-elämän kysymyksissä. Koulupsykologi tekee myös tarvittaessa psykologin tutkimuksia huoltajien suostumuksella, ja osallistuu oppimisvalmiuksien arviointiin ja tukitoimien suunnitteluun.

Koulupsykologi toimii yhteistyössä paitsi vanhempien ja kouluhenkilöstön myös tarpeen mukaan muiden lasten ja nuorten palveluita tarjoavien toimijoiden kanssa. Koulupsykologin asiakkuuteen ohjaudutaan koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan tai erityisopettajan kautta. 

Koulupsykologi Sari Husa, puh. 040 318 6655, sari.husa(a)pohde.fi