Valtarin koulu  

Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija ja vastaa hoitotyön asiantuntijana kouluterveydenhuollosta:

  • seuraa oppilaiden kasvua ja kehitystä
  • huolehtii seulontatutkimuksista, vuosittaisista terveystapaamisista / tarkastuksista ja oppilaiden rokotuksista
  • selvittelee oppilaiden kanssa heidän terveyteen liittyviä ongelmia
  • ohjaa oppilaita tarvittaessa lääkärin tai muiden asiantuntijoiden jatkotutkimuksiin
  • vastaa kouluterveydenhuollon tiedottamisesta oppilaille, vanhemmille ja opettajille
  • tekee oppilaskohtaista yhteistyötä vanhempien ja opettajien kanssa
  • huolehtii tilanteiden mukaan koululla tarvittavasta ensiavusta
  • osallistuu oppilaiden terveydenhoidon ja terveyden edistämisen (mm. ravinto, liikunta, nukkuminen, päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttö), asiantuntijana opetussuunnitelman valmisteluun, oppilashuollon toimintaan sekä koulun sisäiseen ja ulkoiseen arviointiin.

KOULUTERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTTOTILA ON KUIVANIEMEN TERVEYSASEMALLA

Kouluterveydenhoitaja on paikalla terveysasemalla tiistaisin ja keskiviikkoisin. Päivystysaikaa on molempina aamuina klo 8.30-9.30, jolloin oppilas voi käydä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla ilman ajanvarausta.

Terveydenhoitaja ottaa koululaiset vastaan saapumisjärjestyksessä. Koululaiset saavat käynniltä mukaan käyntitodistuksen, jonka toimittavat opettajalle/luokanvalvojalle heti koululle palattuaan.

Muina aikoina koululaisten sairasasioissa (esim. kesken koulupäivän sairastuminen) lapsen opettaja/luokanvalvoja tavoittaa terveydenhoitajan puhelimitse ja terveydenhoitaja pystyy tekemään välittömän hoidontarpeen arvion jo puhelimessa. Silloin kun kouluterveydenhoitaja ei ole töissä, kääntyvät virka-aikaiset puhelut kouluterveydenhoitajalle Iissä.

Siirtymisessä koululta terveysasemalle avustaa tarvittaessa koulunkäyntiavustaja. Avustajan tarve ratkaistaan koululla.

Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan huoltajille koulun Wilma –sähköisen tiedotuskanavan kautta. Koululääkärin vastaanotolle lähetetään kotiin erillinen kutsu entiseen tapaan. Terveydenhoitajan ja lääkärintarkastuksissa huomioidaan kuljetusoppilaiden aikataulut niin, että ne oppilaat, joilla on kuljetus, eivät ole päivän ensimmäisinä, eivätkä viimeisinä tarkastuksissa.

Oppilaiden huoltajat voivat ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan puhelimitse tai lähettämällä viestiä Wilman tai Oulunkaaren omahoito- palvelun kautta. www.oulunkaarenomahoito.fi – palvelussa lähetettyihin viesteihin terveydenhoitaja vastaa 5 työpäivän kuluessa.

Terveystarkastukset

1.lk: kesällä, ennen syyslukukauden alkua
- laaja terveystarkastus, lääkärille kevätlukukaudella vanhempien/huoltajan kanssa

2.lk: keväällä, kesto 10-15 min. 4-5 oppilasta keralla kouluavustajan saattamana terv.asemalle (opettaja saa aikataulun ennakkoon)

3.lk: syksyllä, ryhmämuotoiset terveystarkastuksen 5 oppilaan ryhmissä terveysasemalla yht. 90min.
- mittaus, punnitus, keskustelua (opettaja saa aikataulun ennakkoon)

4.lk: syksyllä, kesto 10-15min. 4-5 oppilasta keralla kouluavustajan saattamana terv.asemalle (opettaja saa aikataulun ennakkoon)

5.lk: syksyllä
- laaja terveystarkastus, kutsut tarkastuksiin annettaan opettajalle, joka jakaa ne luokassa. Kesto 75min/oppilas. Vanhemmille aika tiedoksi. Lääkärille syyslukukaudella vanhempien/huoltajan kanssa.

___________________________________________________________________________________
6. luokasta eteenpäin koululainen huolehtii itse ajanmuutoksen tai perumisen, jos sairastuu tai tulee muu este!


6.lk: keväällä
- terveydenhoitaja tuo kutsut koululle ja jakaa ne luokassa. Tarkastusaika: 30min.

7.lk: keväällä
- terveydenhoitaja tuo kutsut koululle ja jakaa ne luokassa. Tarkastusaika: 30min.

8.lk: syksyllä/keväällä
- laaja terveystarkastus, kutsut oppilaille ja luokanvalvojalle ajat tiedoksi, vanhemmille tarkastusaika tiedoksi. Lääkärille syys- tai kevätlukukaudella.

9.lk: keväällä
- Tarkastusaika: 30min. Tieto tarkastusajasta luokanvalvojalle.

Kaikista koululääkäripäivistä opettajalle/luokanvalvojalle tulee terveydenhoitajalta aikataulutus.