Valtarin koulu  

KOULUTERVEYDENHOITAJAN TYÖ PAINOTTUU ENNALTAEHKÄISEVÄÄN TERVEYDENHOITOON 

 

Sairausvastaanotto:  

 

 •  Varsinainen sairausvastaanotto on keskitetty Iin terveysasemalle (08 669 2750) 

 •  Vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat sekä muut pitkittyneet vaivat vaativat usein lääkärin arvion ja jatkohoidon   

 • Koulutapaturmat hoidetaan yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa mm. ensiapu ja koulupäivän aikana tapahtuneet sairastumiset 

 • Särkylääkettä mm. vatsavaivoihin tai päänsärkyyn voi hakea koulupäivän aikana kouluterveydenhuollosta 

 • Älä tule kouluun sairaana tai huonovointisena 

 • Pidä aina tarvittavat lääkkeet ja sairauden hoitoon tarvittavat välineet repussa 

 

Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija ja vastaa hoitotyön asiantuntijana kouluterveydenhuollosta:

 • seuraa oppilaiden kasvua ja kehitystä
 • huolehtii seulontatutkimuksista, vuosittaisista terveystapaamisista / tarkastuksista ja oppilaiden rokotuksista
 • selvittelee oppilaiden kanssa heidän terveyteen liittyviä ongelmia
 • ohjaa oppilaita tarvittaessa lääkärin tai muiden asiantuntijoiden jatkotutkimuksiin
 • vastaa kouluterveydenhuollon tiedottamisesta oppilaille, vanhemmille ja opettajille
 • tekee oppilaskohtaista yhteistyötä vanhempien ja opettajien kanssa
 • huolehtii tilanteiden mukaan koululla tarvittavasta ensiavusta
 • osallistuu oppilaiden terveydenhoidon ja terveyden edistämisen (mm. ravinto, liikunta, nukkuminen, päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttö), asiantuntijana opetussuunnitelman valmisteluun, oppilashuollon toimintaan sekä koulun sisäiseen ja ulkoiseen arviointiin.

Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan huoltajille koulun Wilma –sähköisen tiedotuskanavan kautta. Koululääkärin vastaanotolle lähetetään kotiin erillinen kutsu entiseen tapaan. Terveydenhoitajan ja lääkärintarkastuksissa huomioidaan kuljetusoppilaiden aikataulut niin, että ne oppilaat, joilla on kuljetus, eivät ole päivän ensimmäisinä, eivätkä viimeisinä tarkastuksissa.

Oppilaiden huoltajat voivat ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan puhelimitse tai lähettämällä viestiä Wilman tai Oulunkaaren omahoito- palvelun kautta. www.oulunkaarenomahoito.fi – palvelussa lähetettyihin viesteihin terveydenhoitaja vastaa 5 työpäivän kuluessa.

Terveystarkastukset

1.lk: kesällä, ennen syyslukukauden alkua
- laaja terveystarkastus, lääkärille kevätlukukaudella vanhempien/huoltajan kanssa

2.lk: keväällä, kesto 10-15 min. 4-5 oppilasta kerralla (opettaja saa aikataulun ennakkoon)

3.lk: syksyllä, ryhmämuotoiset terveystarkastuksen 5 oppilaan ryhmissä, yht. 90min.
- mittaus, punnitus, keskustelua (opettaja saa aikataulun ennakkoon)

4.lk: syksyllä, kesto 10-15min. 4-5 oppilasta kerralla (opettaja saa aikataulun ennakkoon)

5.lk: syksyllä
- laaja terveystarkastus, kutsut tarkastuksiin annetaan opettajalle, joka jakaa ne luokassa. Kesto 75min/oppilas. Vanhemmille aika tiedoksi. Lääkärille syyslukukaudella vanhempien/huoltajan kanssa.

___________________________________________________________________________________
6. luokasta eteenpäin koululainen huolehtii itse ajanmuutoksen tai perumisen, jos sairastuu tai tulee muu este!


6.lk: keväällä
- terveydenhoitaja jakaa kutstu luokassa. Tarkastusaika: 30min.

7.lk: keväällä
- terveydenhoitaja jakaa kutsut luokassa. Tarkastusaika: 30min.

8.lk: syksyllä/keväällä
- laaja terveystarkastus, kutsut oppilaille ja luokanvalvojalle ajat tiedoksi, vanhemmille tarkastusaika tiedoksi. Lääkärille syys- tai kevätlukukaudella.

9.lk: keväällä
- Tarkastusaika: 30min. Tieto tarkastusajasta luokanvalvojalle.

Kaikista koululääkäripäivistä opettajalle/luokanvalvojalle tulee terveydenhoitajalta aikataulutus.

Kouluterveydenhoitaja Anita Seppänen, p. 050 388 1813, 08 587 56568, anita.seppanen@pohde.fi, koululla maanantaisin ja parillisten viikkojen torstaisin.