Valtarin koulu  

● Oppilaiden väliset erimielisyydet selvittää luokanopettaja tai luokanvalvoja.

● Jos ilmitulleessa tapauksessa on kysymys systemaattisesta kiusaamisesta, koulumme KiVa-tiimi selvittää asian seuraavan mallin mukaisesti.

 

  1. Keskustelu kiusatun oppilaan kanssa.
  2. Keskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa yksitellen ja tarvittaessa ryhmänä. Sovitaan, miten heidän on muutettava toimintaansa ja kirjataan ylös, mitä on sovittu.
  3. Seurantakeskustelu kiusatun kanssa sovitun ajan kuluttua (esim. viikon kuluttua).
  4. Seurantakeskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa.

 

● Koteihin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian kiusaamistapauksen tultua ilmi.

● Jos seurantakeskustelussa ilmenee, että kiusaaminen jatkuu edelleen, kutsutaan osapuolet huoltajineen koululle tapaamiseen.

● Jos oppilashuollolliset toimenpiteet tai koulun rangaistustoimet eivät auta, voidaan asia siirtää sosiaalihuollolle ja viime kädessä poliisille.

● Törkeät yksittäiset kiusaamistapaukset hoitaa rehtori.