Valtarin koulu  

Vuoden 2014 alussa voimaan tullut ns. koulurauhapaketti antaa oppilaitosten rehtoreille ja opettajille uusia keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen. Keinovalikoimaa painotetaan aiempaa voimakkaammin kasvatukselliseen ja ennaltaehkäisevään suuntaan.

  • Lain mukaan rehtoreilla ja opettajilla on oikeus tarkastaa ja ottaa haltuun esineitä ja aineita, jotka häiritsevät opetusta tai ovat vaarallisia oppilaille itselleen tai toisille oppilaille. Tarkastamisessa ja esineiden haltuun ottamisessa on noudatettava hienotunteisuutta ja kunnioitettava henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle.
  • Jälki-istuntojen toteuttamisesta ja sisällöistä on käytössä enemmän vaihtoehtoja kuin aikaisemmin. Laki mahdollistaa kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten sekä muiden kasvatuksellisia tavoitteita tukevien esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävien tehtävien teettämisen perinteisen jälki-istunnon sijaan.
  • Jos on varmuudella tiedossa, että oppilas on tahallaan tai huolimattomuuttaan liannut tai saattanut epäjärjestykseen koulun omaisuutta tai tilaa, voi opettaja tai rehtori kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään sen.
  • Kasvatuskeskustelu on uusi ja ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasiallisen käyttäytymiseen.