Valtarin koulu  

KOTITALOUS

Valinnaisen kotitalouden opetuksessa vahvistetaan 7. luokan opetuksessa omaksuttuja kädentaitoja, suunnittelukykyä ja työkokonaisuuksien hallintaa syventäen sisältöjen tietoja ja taitoja. Pääpaino on nuoren oman elämänhallinnan kehittämisessä.

Tavoitteena on, että oppilas pystyisi lopulta itsenäisesti soveltamaan oppimaansa tekemisiinsä. Arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin 7.luokan opetuksessa. Päättöarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä.

 

8. LUOKKA

 

Keskeiset sisällöt:

 

•                    Suomalaisen tapakulttuurin kehittyminen

•                    Itsenäisyyttä ja joustavuutta työnjakoon, tasapuolisuus

•                    Työskentely erilaisissa ryhmissä

•                    Neuvottelutaitojen kehittäminen

•                    Perhejuhlan suunnittelu ja toteutus

•                    Täysipainoisten aterioiden suunnittelu ja toteutus ravitsemussuositusten mukaisesti

•                    Perusohjeiden soveltaminen

•                    Suomalainen ruokaperinne

•                    Erityisruokavaliot

•                    Hintojen laskeminen

 

9. LUOKKA

 

Keskeiset sisällöt:

 

•                    Myönteisen asenteen kehittäminen muiden maiden tapakulttuuria kohtaan

•                    Ateriakokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus

•                    Luomu

•                    Syömishäiriöt, kasvisruokavaliot, urheilijan ruokavalio jne.

•                    Kansainvälinen ruokakulttuuri

•                    Ravintolaruokakulttuuri

•                    Oman kodin suunnittelu (sisustussuunnitelma)