Valtarin koulu  


VALINNAINEN LIIKUNTA

Liikunnan valinnaisaineen tarkoituksena on syventää jo opittuja liikuntataitoja sekä perehdyttää oppilasta uusiin liikuntalajeihin. Huomioidaan oppilaiden omat mielenkiinnon kohteet.

Valintaperusteena oppilaalta edellytetään myönteistä ja innokasta suhtautumista koululiikuntaan.

 

TAVOITTEET

 - Oppilas harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehittää fyysistä kuntoaan.

 - Oppilas tutustuu uusiin liikuntalajeihin.

 - Oppilas osaa toimia tuomarina ymmärtäen pelin keskeiset säännöt ja reilun pelin periaatteet.

  

ARVIOINTI

- Arviointi perustuu oppilaan jatkuvaan näyttöön ja osallistumiseen tunneilla.

- Arvioidaan numerolla 4-10.

- Oppilas arvioi myös itse kehittymistään.