Valtarin koulu  

 

SAKSA

Valinnaisen kielen opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimii samalla johdantona pitempikestoisille kyseisen kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa.

 

Tavoitteet:

 

Oppilas oppii

• kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä ja välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa.

• ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja

• lukemaan arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä

• kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppeita viestejä sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään.

• viestinnän kannalta keskeisen kieliopin

 

8. LUOKKA

 

•                    ääntämisen perusteet

•                    perussanastoa tutuista aihepiireistä

•                    tutustuminen kohdemaan kulttuuriin

•                    pääpaino suullisessa harjoittelussa

 

9. LUOKKA

 

•                    kommunikointi helpoissa arkipäivän tilanteissa

•                    lyhyiden lauseiden ja viestien ymmärtäminen ja tuottaminen kirjallisesti

•                    oman ja saksankielisten maiden kulttuurin erojen ja yhtäläisyyksien ymmärtäminen ja tunteminen

 

Arviointi:

 

Numeroarviointi:

 • oppilaan aktiivisuus ja innostuneisuus

 • kokeet