Valtarin koulu  

MUSIIKKI

Tavoitteet:

Valinnaisen musiikin opiskelussa syvennetään ja laajennetaan musiikillisia tietoja ja taitoja.

Opiskelu painottuu musiikin tuottamiseen monipuolisesti soittaen, laulaen ja teknologiaa hyödyntäen. Koulun ulkopuolinen musiikin harrastaminen ei ole valinnaisen musiikin opiskelun edellytys vaan tärkeintä on oma innostus kehittää musiikillista osaamista omasta lähtötasosta lähtien.

Keskeisimpänä tavoitteena on herättää jatkuva kiinnostus sekä tarjota valmiudet omaa musiikkiharrastusta kohtaan.

Keskeiset sisällöt:

Syvennetään erilaisten musiikkityylien tuntemusta ja harjoitellaan monipuolisesti eri musiikkityylien mukaista ohjelmistoa, kuitenkin huomioiden myös oppilaiden kiinnostuksien kohteet. 

Bändikoulu, jossa opitaan bändisoitinten (rummut, basso, kitara, koskettimet) perusteet ja hallinta painottuen yhteissoittoon. Oppilailla on myös mahdollisuus syventyä johonkin soittimeen oman kiinnostuksen mukaan.

Lisäksi opitaan käytännössä yleisimmät lyömä- ja koulusoittimet painottuen oppilaan rytmiikan kehittämiseen. Äänenkäytön ja laulun harjoituksia: laulusolistina toimiminen, stemmalaulu, yhtyelaulu ja kuorolaulu. Tuetaan ja rohkaistaan oppilasta musiikilliseen itseilmaisuun.

Opiskelun luonne:

Opiskelu painottuu käytännön tekemiseen: Monipuoliseen soittamiseen ja laulamiseen. Kappaleiden opettelua sekä nuottikuvaa että korvakuuloa käyttäen.

Projektiluontoista työskentelyä, esimerkiksi musiikkiesitysten valmistaminen koulun joulu- ja kevätjuhliin sekä muihin yhteisiin tapahtumiin kuten bändikonsertit, musiikkiteatterin tekeminen, omien nauhoitusten ja omien sävellysten tekeminen.

Mahdollisuuksien mukaan konserttikäyntejä ja tutustumista musiikkioppilaitoksiin ja musiikkialan ammatteihin.

 

Arviointi:

- Arviointi perustuu oppilaan jatkuvaan näyttöön ja osallistumiseen tunneilla.

- Keskeistä arvioinnissa eivät ole jo olemassa olevat musiikilliset taidot, vaan avoimesti monipuolinen ja innostunut asenne musiikkiin sekä uuden oppimiseen.

- Arvioidaan numerolla 4-10.

- Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä oppimisprosessiin että valmiisiin tuotoksiin.

- Oppilas arvioi myös itse kehittymistään.