Valtarin koulu  

Musiikki/Kuvataide – lyhyt valinta

8. luokan oppilaat opiskelevat edellä esiteltyjen pitkien valinnaisaineiden (2 vuosiviikkotuntia) yhden vuosiviikkotunnin verran vaihtoehtoisesti joko musiikkia tai kuvataidetta.

Musiikki-lyhyt valinta

 

Tavoitteet

- syvennetään ja laajennetaan musiikillisia tietoja ja taitoja

- tuetaan elinikäistä musiikin harrastamista

 

Sisällöt

- Opiskelussa painopiste on musiikin tuottamisessa

- Syvennetään eri musiikkityylien tuntemusta, kuten klassinen, pop- ja rockmusiikki, kansanmusiikki ja maailmanmusiikki

- Äänenkäytön harjoittelua ja erityylisten laulujen laulamista

- Yhteissoittotaitoa kehittäviä harjoituksia koulu- ja bändisoittimilla

- Eri musiikkityylejä edustavaa soitto-ohjelmistoa

- Tutustutaan tietotekniikkaan musiikin tekemisen apuvälineenä

 

Kuvataide-lyhyt valinta

 

Tavoitteet:

 - Valinnaisen kuvataiteen tavoitteena on syventää kuvallisen ajattelun ja ilmaisun taitoja.

 

Sisällöt:

 -  Piirustusta eri piirtimillä, maalausta, rakentelua, muotoilua ja taidehistoriaa