Valtarin koulu  

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

 

Oppilas 

 

• osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti 

 

• hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon

 

• osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan 

 

• osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa 

 

• tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia 

 

• tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää 

 

• osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä 

 

• osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa.