Valtarin koulu  

Maantieto 9. lk - Suomi ja Pohjola

Suomen maakunnat

 

 

 

→  Suomi-visa: kertaa ja testaa.

→  Pohjolaan liittyviä karttoja:

         ♦ kasvillisuus: kasvillisuusvyöhykkeet ja puiden levinneisyysrajoja.

         ♦ jääkauden merkittävät aikaansaannokset: Pohjolan harju- ja reunamuodostumat.

          ♦ Pohjolan asutus ja teollisuus.

→  Itämeri: yleistä Itämerestä, lajistoa.